Compact

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Compact - стисла форма виведення інформації, в тому числі при запитах до пошукового сервера.


» Термінологічний словник