Compact

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)

Compact - стисла форма виведення інформації, в тому числі при запитах до пошукового сервера.


» Термінологічний словник