Busy

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Busy - повідомлення "зайнято"по відношенню до телефонної лінії.


» Термінологічний словник