Browser

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Browser - броузер - засіб перегляду. Програмне забезпечення, яке надає текстовий або графічний інтерфейс для інтерактивного пошуку, знаходження, перегляду і обробки даних у мережі.

» Термінологічний словник