BPS

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)

BPS (біт/с (біт за секунду)) - міра швидкості передавання даних каналами зв’язку.

Bps - одиниця вимірювання швидкості обміну даними.» Термінологічний словник