Baud rate

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

Baud rate – швидкість обміну даними між комп’ютером і модемом.


» Термінологічний словник