Бібліографія

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Бібліографія – частина системи соціальних комунікацій, що забезпечує підготовку, розповсюдження та використання інформації про документи.


» Термінологічний словник