Бібліографічне посилання

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей, що цитуються,   розглядаються   або   згадуються   в   тексті   документа,   іншого документа (його складової частини або групи документів), необхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.


» Термінологічний словник