Бібліографічна інформація

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Бібліографічна інформація – відомості про документи, необхідні для їх ідентифікації та розвідки.» Термінологічний словник