Кіберзалякування

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Кіберзалякування – переслідування, погрози, приниження за допомогою інформаційних технологій.


» Термінологічний словник