Кіберзалякування

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

Кіберзалякування – переслідування, погрози, приниження за допомогою інформаційних технологій.


» Термінологічний словник