Підвищення кваліфікації викладачів

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Підвищення кваліфікації викладачів – цілеспрямоване і безперервне підвищення професійних знань і педагогічної майстерності співробітників, що беруть участь в реалізації навчального процесу.


» Термінологічний словник