ГОНАР

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

ГОНАР – Асоціація Глобального навчання на відстані, створена замість МАДО- Міжнародної асоціації дистанційної освіти.

» Термінологічний словник