Гендерний

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Гендерний  (англ.  gender,  від  грец.  genos  –  рід)  підхід  –  сукупність уявлень, які передбачають визначення відмінностей у поведінці та сприйнятті жінок і чоловіків не так за їх фізичними особливостями, як за вихованням і поширеними в кожній культурі уявленнями про суть жіночого та чоловічого.


» Термінологічний словник