Відкритий університет

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

 Відкритий університет – вищий навчальний заклад, який сповідує відкриту освіту. Відомі відкриті університети: Британський, Канадський, Голландський відкриті університети.

» Термінологічний словник