Обов’язкові дисципліни

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Обов’язкові дисципліни – дисципліни, встановлені для обов’язкового вивчення Державним освітнім стандартом за відповідними напрямами підготовки.


» Термінологічний словник