Обнулити

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Обнулити – встановити в нуль, скинути, привести в початковий стан.


» Термінологічний словник