Обмін обчислювальними ресурсами

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Обмін обчислювальними ресурсами – технологія, що забезпечує можливість обміну обчислювальними та іншими ресурсами між кількома комп’ютерами, підключеними до Інтернету. Один із найбільш перспективних інструментів мережевого бізнесу.


» Термінологічний словник