Відділ дистанційної освіти

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)

Відділ   дистанційної   освіти    –   спеціальний   відділ   стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.


» Термінологічний словник