АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)

АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи) – сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов’язаної зі зберіганням, передаванням і обробленням інформації.


» Термінологічний словник