Технічний проект (технический проект)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
документ, у якому приведені технічні рішення, технічний образ нового продукту, об’єкта.

» Термінологічний словник