Сітьове планування й управління (сетевое планирование и управление)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
метод планування, заснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв’язку і взаємозалежності. Його основа

» Термінологічний словник