Рівень безробіття (уровень безработицы)

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

» Термінологічний словник