Рівень безробіття (уровень безработицы)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

» Термінологічний словник