Рівень безробіття (уровень безработицы)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

» Термінологічний словник