Реінжиніринг (реинжиниринг)

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських процесів для їх відчутного поліпшення.

» Термінологічний словник