Реінжиніринг (реинжиниринг)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських процесів для їх відчутного поліпшення.

» Термінологічний словник