Режим економії (режим экономии)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб господарювання, в основу якого покладено принцип ощадливості, мінімізації витрат ресурсів, ресурсозбереження. Застосовується як засіб підвищення ефективності виробництва.

» Термінологічний словник