Режим економії (режим экономии)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
спосіб господарювання, в основу якого покладено принцип ощадливості, мінімізації витрат ресурсів, ресурсозбереження. Застосовується як засіб підвищення ефективності виробництва.

» Термінологічний словник