Регіональний бюджет (региональный бюджет)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
сукупність бюджетів окремих регіонів і областей, що входять до складу даного регіону.

» Термінологічний словник