Підзвітні суми (подотчетные суммы)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

» Термінологічний словник