Обмін (обмен)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
одна із стадій відтворювального циклу, дуже поширена економічна операція, яка полягає в тому, що одна особа (фізична чи юридична) передає іншій річ, товар, отримуючи за це гроші або іншій товар.

» Термінологічний словник