Облік управлінський (учёт управленческий)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
складова бухгалтерського обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень.

» Термінологічний словник