Облік майна (учёт имущества)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

» Термінологічний словник