Облік (учёт)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
складова управління економічними процесами та об’єктами, суть якої полягає у зібранні, накопиченні інформації та відображенні її в облікових відомостях.

» Термінологічний словник