Облік (учёт)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
складова управління економічними процесами та об’єктами, суть якої полягає у зібранні, накопиченні інформації та відображенні її в облікових відомостях.

» Термінологічний словник