Облігації конвертовані (облигации конвертируемые)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
облігації, які підлягають обміну на інші цінні папери, насамперед, на акції компанії, яка їх випустила.

» Термінологічний словник