Обіг грошовий (обращение денежное)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
безперервний рух грошей як засіб оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків і платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо.

» Термінологічний словник