Обіг (оборот, обращение)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
форма обміну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва.

» Термінологічний словник