Обіг (оборот, обращение)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
форма обміну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва.

» Термінологічний словник