Обертання кредиту (оборот кредита)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

» Термінологічний словник