Обертання кредиту (оборот кредита)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

» Термінологічний словник