Надлишок товарних цінностей (излишок товарных ценностей)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
перевищення нормативного рівня матеріальних цінностей.

» Термінологічний словник