Надлишок товарних цінностей (излишок товарных ценностей)

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
перевищення нормативного рівня матеріальних цінностей.

» Термінологічний словник