Міграція капіталу (миграция капитала)

(Последно редактирано: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
переміщення капіталу з одних країн в інші, чи з однієї галузі економіки в іншу з метою більш ефективного його вкладання.

» Термінологічний словник