Людський розвиток (человеческое развития)

(Last edited: Saturday, 6 November 2021, 6:07 PM)
процес розширення свободи вибору людини.

» Термінологічний словник