Людський розвиток (человеческое развития)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
процес розширення свободи вибору людини.

» Термінологічний словник