Уклад економічний (уклад экономический)

(Ostatnia modyfikacja: Saturday, 6 November 2021, 18:07)
тип господарства, пов’язаний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їх виробничими відносинами; залежить від конкретних історичних умов розвитку кожної країни.

» Термінологічний словник