Технологія (технология)

(Zuletzt bearbeitet: Saturday, 6. November 2021, 18:07)
1. Фактор виробництва, наукові методи досягнення практичних цілей. 2. Сукупність способів обробки або переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів. 3. Опис способів обробки (переробки) у вигляді карт, креслень, графіків, конструкцій тощо.

» Термінологічний словник