Технології безвідходні (технологии безотходные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.

» Термінологічний словник